Site Loader

Alvina

Primarno ime:
Prime name:
Barva jagodne kožice:
Color of berry skin:
Uporaba:
Utilization:
Številka akcesije:
AcceNumb:
Alvina
🍇
Modra
Noir
Namizna sorta
Table grape
SVN043-162
*

 

Kloni /Clones: