Site Loader

Artemis

Primarno ime:
Prime name:
Barva jagodne kožice:
Color of berry skin:
Uporaba:
Utilization:
Številka akcesije:
AcceNumb:
Artemis
᷾🍇
Bela
Blanc
Vinska sorta
Wine grape
SVN043-97
*

 

Kloni /Clones: