Site Loader

Beogradska rana

Primarno ime:
Prime name:
Barva jagodne kožice:
Color of berry skin:
Uporaba:
Utilization:
Številka akcesije:
AcceNumb:
Beogradska rana
᷾🍇
Bela
Blanc
Namizna sorta
Table grape

SVN043-197


 

Kloni /Clones: