Site Loader

Binova

Primarno ime:
Prime name:
Barva jagodne kožice:
Color of berry skin:
Uporaba:
Utilization:
Številka akcesije:
AcceNumb:
Binova
᷾🍇
Modra
Noir
Podlaga
Rootstock
SVN043-325
*

 

Kloni /Clones: