Site Loader

Campbell Early

Primarno ime:
Prime name:
Barva jagodne kožice:
Color of berry skin:
Uporaba:
Utilization:
Številka akcesije:
AcceNumb:
Campbell Early
🍇
Modra
Noir
Namizna sorta
Table grape
SVN043-273
*

 

Kloni /Clones: