Site Loader

DM 4 (Rondo x Don Muscat)

Primarno ime:
Prime name:
Barva jagodne kožice:
Color of berry skin:
Uporaba:
Utilization:
Številka akcesije:
AcceNumb:
DM 4 (Rondo x Don Muscat)
🍇
Modra
Noir
Vinska sorta
Wine grape
SVN043-359
*

 

Kloni /Clones: