Site Loader

Helikon szepe

Primarno ime:
Prime name:
Barva jagodne kožice:
Color of berry skin:
Uporaba:
Utilization:
Številka akcesije:
AcceNumb:
Helikon szepe
🍇
Bela
Blanc
Namizna sorta
Table grape
SVN043-348
*

 

Kloni /Clones: