Site Loader

Kalina

Primarno ime:
Prime name:
Barva jagodne kožice:
Color of berry skin:
Uporaba:
Utilization:
Številka akcesije:
AcceNumb:
Ganita
🍇
Roza
Rose
Namizna sorta
Table grape
SVN043-208
*

 

Kloni /Clones: