Site Loader

Kishmish moldavskii

Primarno ime:
Prime name:
Barva jagodne kožice:
Color of berry skin:
Uporaba:
Utilization:
Številka akcesije:
AcceNumb:
Kishmish moldavskii
🍇
Rdeča
Rouge
Namizna sorta
Table grape
SVN043-185

 

Kloni /Clones: