Site Loader

Kober 5 BB

Primarno ime:
Prime name:
Barva jagodne kožice:
Color of berry skin:
Uporaba:
Utilization:
Številka akcesije:
AcceNumb:
Kober 5 BB
᷾🍇
Modra
Noir
Podlaga
Rootstock
SVN043-323
*

 

Kloni /Clones: