Site Loader

KW 94-5

Primarno ime:
Prime name:
Barva jagodne kožice:
Color of berry skin:
Uporaba:
Utilization:
Številka akcesije:
AcceNumb:
Kentville White 94-5
🍇
Bela
Blanc
Vinska sorta
Wine grape
SVN043-351
*

 

Kloni /Clones: