Site Loader

Loza Mira

Primarno ime:
Prime name:
Barva jagodne kožice:
Color of berry skin:
Uporaba:
Utilization:
Številka akcesije:
AcceNumb:
Loza Mira
🍇
Bela
Blanc
Namizna sorta
Table grape
SVN043-165

 

Kloni /Clones: