Site Loader

Merzling

Primarno ime:
Prime name:
Barva jagodne kožice:
Color of berry skin:
Uporaba:
Utilization:
Številka akcesije:
AcceNumb:
Merzling
᷾🍇
Bela
Blanc
Vinska sorta
Wine grape
SVN043-82
*

 

Kloni /Clones: