Site Loader

Muscat de St. Vallier

Primarno ime:
Prime name:
Barva jagodne kožice:
Color of berry skin:
Uporaba:
Utilization:
Številka akcesije:
AcceNumb:
Muscat de St. Vallier blanc
🍇
Bela
Blanc
Namizna sorta
Table grape
SVN043-289
*

 

Kloni /Clones: