Site Loader

Muskat Moskowski

Primarno ime:
Prime name:
Barva jagodne kožice:
Color of berry skin:
Uporaba:
Utilization:
Številka akcesije:
AcceNumb:
Muskat Moskovskii
🍇
Bela
Blanc
Namizna sorta
Table grape
SVN043-166

 

Kloni /Clones: