Site Loader

Rondo

Primarno ime:
Prime name:
Barva jagodne kožice:
Color of berry skin:
Uporaba:
Utilization:
Številka akcesije:
AcceNumb:
Rondo
᷾🍇
Modra
Noir
Vinska sorta
Wine grape
SVN043-114
*

 

Kloni /Clones: