Site Loader

Rosinka

Primarno ime:
Prime name:
Barva jagodne kožice:
Color of berry skin:
Uporaba:
Utilization:
Številka akcesije:
AcceNumb:
Rosinka
🍇
Bela
Blanc
Namizna sorta
Table grape
SVN043-218
*

 

Kloni /Clones: