Site Loader

Rupestris du Lot

Primarno ime:
Prime name:
Barva jagodne kožice:
Color of berry skin:
Uporaba:
Utilization:
Številka akcesije:
AcceNumb:
Rupestris du Lot
᷾🍇
/
/
Podlaga
Rootstock
SVN043-328
*

 

Kloni /Clones: