Site Loader

SK 78 3-41

Primarno ime:
Prime name:
Barva jagodne kožice:
Color of berry skin:
Uporaba:
Utilization:
Številka akcesije:
AcceNumb:
Sremski Karlovci 78 3-41
🍇
Bela
Blanc
Namizna sorta
Table grape
SVN043-205
*

 

Kloni /Clones: