Site Loader

Vierul 59

Primarno ime:
Prime name:
Barva jagodne kožice:
Color of berry skin:
Uporaba:
Utilization:
Številka akcesije:
AcceNumb:
Vierul 59
🍇
Modra
Noir
Namizna sorta
Table grape
SVN043-219
*

 

Kloni /Clones: