Site Loader

Zala Gyoengye

Primarno ime:
Prime name:
Barva jagodne kožice:
Color of berry skin:
Uporaba:
Utilization:
Številka akcesije:
AcceNumb:
Zala Gyoengye
🍇
Bela
Blanc
Namizna sorta
Table grape
SVN043-206
*

 

Kloni /Clones: