Site Loader

DIPLOMSKA DELA

Vinogradništvo

LetoDiplomantNaslov diplomskega dela
1994HORVAT SabinaOzelenitev vinogradnih tal z različnimi travno-deteljnimi mešanicami v mladih vinogradih.
1995FABIJAN ZvonkoInventura in ocena vinogradov V.v. L. ssp. sativa cv. sauvignon in chardonnay na UKC – Pohorski dvor.
1995KOVAČIČ Gorazd-Rudolf Pomlajevanje trsov v starih vinogradih pri V.v. L. ssp. cv. Laški rizling.
1995ŠKERGET AleksandraUporaba različnih parafinov za parafiniranje trsnih cepljenk.
1995CVETKOVIČ BorutVpliv gnojenja z borom preko lista na rast vinske trte in pridelek grozdja.
1996HAFNER RobertMožnosti rekonstrukcije vinogradov na UKC – Pohorski dvor.
1996ŠKORJANEC BlažVpliv podlage Börner na kompatibilnost z nekaterimi kultivarji Vitis vinifera L.
1996PULKO BorutVpliv pospešene vzgoje vinske trte na rast mladik in na količino ter kakovost grozdja.
1997HORVAT SabinaBilanca dušika pri ozelenitvi tal v mladih vinogradih.
1997KOSTAJNŠEK Alenka Vpliv dolžine rezi na količino in kakovost grozdja pri cv. Žametovka.
1997STERGAR AndrejaVpliv oskrbe vinogradniških tal na erozijo in izpiranje dušika
1997TOPLAK MilenaVpliv osvetlitve cepljenk v silnici na količino založnih snovi pri cv. Sauvignon.
1997GUNZEK JurijVpliv položaja cepiča in smeri rezne ploskve na zaraščanje cepljenega mesta pri trsnih cepljenkah.
1997KAJBA SonjaVpliv prikrajševanja cepičev na brstenje očes in tvorbo kalusa.
1997TERNAR TatjanaVpliv različne dolžine podlag na razmnoževanje vinske trte.
1997ŠIKER MojcaVpliv različnih načinov defoliacije na kakovost grozdja in razvoj sive grozdne plesni pri kultivarju frankinja.
1997BUT VinkoVpliv različnih načinov podsajanja na rast trsnih cepljenk.
1997ŠKROBAR MilkoVpliv različnih načinov skladiščenja cepljenk na njihovo rast v vinogradu.
1997VAUPOTIČ TanjaVpliv založenih snovi v podlagah na razvoj korenin in mladik v prognostični metodi.
1998JANEŽIČ AvgustVpliv foliarnega gnojenja na pridelek pri cv, chardonnay na Meranovem.
1998MATJAŠEC Robert Vpliv foliarnega gnojenja z Mg na pridelek pri cv. chardonnay in sauvignon na Meranovem.
1999VERNIK DarkoKompatibilnost kultivarjev vinska trte Vitis vinifera L. s podlago Boerner.
1999LUKMAN BoštjanKompatibilnost podlage Börner z nekaterimi kultivarji V. vinifera L.
1999GRAJNER, AndrejaUgotavljanje zmanjševanja aktivne snovi kinosola pri razkuževanju podlag v trsničarstvu.
1999PULKO BorutVpliv defoliacije na pridelek grozdja in kemijsko sestavo lesa.
1999ŠUMENJAK SrečkoVpliv defoliacije vinske trte Vitis vinifera L. cv. sauvignon na pridelek in kakovost grozdja.
1999KRAJNC MilenaVpliv različnih organskih gnojil na rast cepljenk prvo leto po sajenju pri cv. laški rizling.
1999PEVEC DušanVpliv uporabe PVC tulcev na rast cepljenk v mladem vinogradu.
2000BRAČKO Boštjan Preizkušanje pospešene vzgoje pri vinski tri Vitis vinifera L. ssp. sativa cv. traminec in cv. sivi pinot.
2000REBERNIŠEK AndrejVpliv časa cepljenja ter uporabe hormonov pri različnih postopkih pridelave cepljenk.
2000PEHAR DejanVpliv defoliacije vinske trte (V.v.L.) cv. sauvignon na pridelek grozdja na različnih legah vinograda.
2000VOGRINEC MarjanVpliv foliarnega gnojenja na pridelek pri cv. sauvignon na Meranovem.
2000HORVAT MartinaVpliv pospešene vzgoje vinske trte na njen razvoj in pridelek grozdja v drugem letu po sajenju.
2000RAJH SimonaVpliv pospešene vzgoje vinske trte na začetek rodnosti pri cv. sauvignon in renski rizling.
2000MEŠKO MojcaVpliv različnih načinov oskrbe vinogradnih tal na erozijo.
2001MASTNAK Nataša Vpliv defoliacije vinske trte Vitis vinifera L. cv. ‘kerner’ in ‘zeleni silvanec’na pridelek in kakovost grozdja.
2001MARTINČIČ JernejVpliv različnih parafinov in hormonskih pripravkov na razvoj cepljenk pri razmnoževanju vinske trte cv. Žametovka.
2002ŽLIČAR BarbaraRedčenje in prikrajševanje grozdja pri križancu ‘Šipon’ x ‘Madelaine angevine’ 14/2.
2002MULEC RobertVpliv defoliacije in redčenja grozdja na količino in kakovost pridelka pri cv.’Modri pinot’, ‘Rumeni muškat’ in ‘Chardonnay’.
2002KOKOL DušanVpliv defoliacije, botriticida in foliarnega gnojenja s kalcijem na pridelek vinske trte (V.v.L.)cv. ‘Muškat ottonel’in ‘Kerner’.
2002GORJAK AndrejVpliv dolžine rodnega lesa na kakovost in količino grozdja pri različnih kultivarjih vinske trte (V.v.L.).
2002ČEH NatašaVpliv foliarnega gnojenja z magnezijem na pridelek in kakovost grozdja pri cv. Chardonnay.
2002FERENC Martina Vpliv foliarnega gnojenja z magnezijem na pridelek in kakovost grozdja pri cv. Chardonnay.
2002FILIPIČ RobertVpliv odstranjevanja listov ob grozdju na količino in kakovost pridelka pri cv. ‘Sauvignon’.
2002POLAK MarjetkaVpliv PVC-tulcev na pridelek ključev pri podlagah ‘Kober 5BB’ in ‘SO4’.
2002LIPAJ MirjanaVpliv različnih postopkov pri sajenju cepljenk na njihovo rast v mladem vinogradu.
2002PURGAJ PUŽ Anka VVpliv vršičkanja na prirast aktivne listne površine.
2003KOVAČIČ Gorazd – Rudolf Vpliv namakanja pri različnih globinah vlaganja siljenk na razvoj korenin in izplen cepljenk.
2003ROGINA SimonVpliv uporabe PVC tulcev na rast trt v prvem in drugem letu po sajenju.
2003PLANINC RafkoVpliv zastiranja tal s slamo na razvoj vinske trte V.v.cv. ‘Laški rizling’.
2003ŽNUDERL MatjažVpliv zaščitnih tulcev na razvoj vinske trte cv. rumeni muškat.
2004ESIH VesnaVpliv podlag riparia, SO4 klon 5 in 196/17 Cl. na biometrične parametre rasti in rodnosti pri cv. Sauvignon.
2004HORVAT SilvijaVpliv rastnega regulatorja CCC na rast in rodnost vinske trte (Vitis vinifera L.) cv. ‘Sauvignon’ in ‘Chardonnay’.
2005TIŠLER AndrejSpremljanje parametrov dozorevanja grozdja z uporabo GPS v vinogradih na Meranovem.
2005MAKOVEC ZvonkoVpliv defoliacije na temperaturo jagod pri nekaterih rdečih sorta.
2005TIŠLER SebastjanVpliv defoliacije vinske trte na mehansko sestavo grozdov pri cv. ‘Renski rizling’ in ‘Rumeni muškat’.
2005KOROŠEC PolonaVpliv defoliacije vinske trte pri cv. ‘Modri pinot’ in ‘Traminec’ na pridelek grozdja.
2005LEMPL AnitaVpliv treh različnih podlag na biometrične parametre rasti in rodnosti pri cv.’Sauvignon’.
2006SLAČEK AndrejVpliv defoliacije na oploditev in pridelek grozdja pri nekaterih kultivarjih vinske trte.
2006DVORŠAK AndrejVpliv nagiba zemljišča in različnih tipov tal na razporeditev korenin vinske trte.
2006BRAČIČ MarijaVpliv zastiranja tal s slamo na vegetativni razvoj mladih trt V.v. cv. ‘Sauvignon’.
2006KAVKLER Uroš Možnosti zatiranja raka koreninskega vratu trte (Agrobacterium vitis Ophel in Kerr 1990) z nekaterimi fungicidi.
2006SIRK VesnaVpliv oplemenitve in zelenih del na količino in kakovost grozdja pri cv. ‘Laški rizling’.
2006TOPOLOVEC DejanVpliv nekaterih bujnih in šibkih podlag na rast in rodnost pri sorti ‘Sauvignon’.
2007MARIN HubertVpliv foliarnega gnojenja na pridelek grozdja pri sortah laški rizling, chardonnay in renski rizling.
2007Druzovič KsenjaVpliv pletve in velikosti gorzdov na kemijsko in mehansko sestavo grozdja pri cv. laški rizling.
2008CAMPLIN IgorPreizkušanje nekaterih sort vinske trte odpornih na glivične bolezni.
2008GAJŠEK SabinaSpremljanje razvoja in dozorevanja grozdja pri nekaterih namiznih sortah vinske trte.
2009SLAVINEC BarbaraVpliv defoliacije vinske trte na temperaturo jagod in kemijski sestav soka pri sortah ‘Rizvanec’ in ‘Šipon’.
2009SEVER KarmenUgotavljanje temperature listov, mladik in kabrnkov vinske trte v fazi cvetenja.
2010BREZNIK NatašaVpliv različno obarvanih tulcev in črne folije na temperaturo organov vinske trte ter količino in kakovost grozdja sorte ‘Sauvignon’
2010PURGAJ SandiVpliv nadmorske višine na razvoj ter količino in kakovost pridelka sorte ‘Laški rizling’
2010Ogrizek MajaVpliv nadmorske višine na razvojne faze ter kemijski sestav grozdja in vina sorte ‘Sauvignon’.
2010RAUTER KlavdijaVpliv defoliacije in dozorelosti grozdja na kakovost vina sorte ‘Modri pinot’
2010ŽNIDARIČ DarjaVpliv defoliacije vinske trte Vitis vinifera L. ‘Sauvignon’ na kakovost grozdja in vina
2010FRAS SuzanaPreizkušanje nekaterih novih sort vinske trte odpornih na glivične bolezni
2011KOCUVAN JožeVpliv defoliacije in različnih sevov kvasovk na kakovost vina sorte ‘Sauvignon'
2011ARNEČIČ SuzanaPrimerjava učinkovitosti različnih kombinacij herbicidov in njihov vpliv na plevelno združbo v vinogradu
2012BRDNIK JelkaVpliv različnih podlag vinske trte na rast in rodnost sorte ‘Sauvignon’
2012KUNČIČ Denis Vpliv uporabe giberelinov na mehansko in kemijsko sestavo grozdja pri sortah ‘Rumeni muškat’ in ‘Renski rizling’
2013AUGUŠTIN KristjanVpliv nadmorske višine na razvojne faze trte in kemijski sestav grozdnega soka
2013SENEKOVIČ JožeVpliv nadmorske višine in ekspozicije vinograda na kemijsko sestavo grozdja in vina sorte ‘Sauvignon’
2013RABIČ ZvonkaUgotavljanje pretoka vode v rozgah podlag vinske trte v času mirovanja in solzenja
2013LESKOVAR MojcaUgotavljanje fitotoksičnosti bakra pri cepljenjkah sorte ‘Sauvignon’ na podlagah ‘kober 5BB’ in ‘SO4’
2013SLEKOVEC UrošVpliv foliarnih gnojil na razvoj in kakovost grozdja pri sorti ‘Laški rizling’
2013NEUVIRT TadejProučevanje razvojnih stadijev in biometričnih parametrov različnih medvrstnih hibridov vinske trte
2014REBERNIŠEK MatejVpliv pripravkov za okoreninjenje na rast in razvoj cepljenk sorte ‘Laški rizling’
2015MASILO JasminaUgotavljanje tehnoloških lastnosti odpornih sort vinske trte ‘Monarch’ in ‘Rondo’
2015BREZNIK MarkoVpliv različnih načinov oskrbe vinogradnih tal na populacijo deževnikov.
2016GERMŠEK SabinaUgotavljanje pretoka vode v rozgah nekaterih sort vinske trte
2016OZMEC MajaVpliv redčenja grozdja na kakovost pridelka pri sortah ‘Šipon’ in ‘Renski rizling’
2016MULEC DušanVpliv rastnega regulatorja CCC na vegetativni in reproduktivni razvoj vinske trte (Vitis vinifera L.)
2016MRAMOR MarkoUgotavljanje lastnosti nekaterih sort namiznega grozdja
2016BRAČKO UrškaUgotavljanje fenoloških faz in tehnoloških lastnosti nekaterih odpornih namiznih sort vinske trte
2017POLANEC UrškaSpremljanje fenoloških faz in senzorična ocena namiznega grozdja pri nekaterih sortah Vitis vinifera L.
2017PERKO AndrejPreizkušanje različnih metod kalitve pečk vinske trte
2017HERGA BarbaraVpliv različnih podlag na kompatibilnost in pridelek pri sorti ‘Laški rizling’
2017MAVSAR PrimožVpliv foliarnih gnojil na razvoj in kakovost grozdja pri sorti ‘Laški rizling’.

Vinarstvo

LetoDiplomantNaslov diplomskega dela
1994LEBER MarijaTemperatura, dodajanje sladkorja pred sekundarno fermentacijo, načini zapiranja steklenic ter vplivi droži na nekatere lastnosti penečega se vina
1995KLEMENČIČ ValerijaEkonomski in ekološki učinki filtracije vina
1995MAUKO Irena‘Radgonska ranina’ – ampelotehnične in enološke značilnosti v radgonsko kapelskih goricah
1996GORKEŠ AndrejaAnaliza dejavnikov za kontrolirano zaščito ljutomerskih vin
1997MOHORKO MaksimVpliv dodatka različnih sevov selekcioniranih kvasovk na potek vrenja in senzorično kakovost vina
1997RIZMAN Darja Vpliv dodatka različnih sredstev za predčiščenje v moštu na analitično in senzorično kakovost vina ‘Šipon’ letnik 1995
1998KRSNIK-KOPŠE MihaelaVpliv prezrelosti in pojava žlahtne gnilobe na kemično sestavo in organoleptične lastnosti vina
1998LAH KristijanVpliv polifenolov na kakovost vina cv. ‘Renski rizling’
2001BRUMEN SandiAnaliza mikrorajonizacije radgonsko-kapelskega vinorodnega okoliša na osnovi spremljanja analitične in senzorične kakovosti vina
2001GROBELNIK SlavkaKako udejaniti razvojni projekt bizeljsko-sremiške vinsko-turistične ceste
2001KOS MarijaVinogradništvo in vinarstvo šmarsko-virštajnskega vinorodnega okoliša z vidika vinske ponudbe na njegovi vinsko turistični cesti
2001PODLESNIK SilvaVpliv časa ležanja vina na kvasovkah na kemično sestavo in senzorične lastnosti penečega vina, pripravljenega po tradicionalnem postopku
2006ŽUNIČ BarbikaVpliv različnih sevov kvasovk pri sortah cv. ‘Laški rizling’, cv. ‘Sauvignon’ in cv. ‘Traminec’ na potek alkoholnega vrenja in senzorično kakovost vina
2007FEHER MarijaAnaliza stanja vinogradništva in vinarstva ter smernice njunega razvoja na območju lendavskih goric
2008CAFUTA Maja Vpliv odstranjevanja listov ob grozdju na kakovost vina pri sortah ‘Sauvignon’ in ‘Laški rizling’
2008CAFUTA Mojca Vpliv odstranjevanja listov na kakovost vina pri sortah ‘Chardonnay’ in ‘Renski rizling’
2008SKALE Metka Analiza mikrorajonizacije mariborskega vinorodnega okoliša na osnovi značilnosti vina
2008VALENTAN SimonVpliv načina vinifikacije na izraženost arome pri cv. ‘Renski rizling’
2009GREGORINČIČ Simon Vpliv načina vinifikacije na kakovost vina cv. ‘Modri pinot’
2009KRAJNC Suzana Možnosti zmanjšanja kisline v vinu pri sorti vitis vinifera cv. ‘Šipon’
2010ILNIKAR KsenjaVpliv dodatka enoloških taninov na kakovost in kemijsko sestavo vina ‘Modri pinot’
2010TKALEC MatejVpliv cv. ‘Regent’ na kemijsko sestavo in kakovost vina v zvrsteh s cv. ‘Modri pinot’
2013IVANČIČ DenisVpliv različnih zamaškov na vsebnost žveplovega dioksida in organoleptično oceno vina sorte ‘Sauvignon’
2014JARC PavelVpliv nege na drožeh na beljakovinsko stabilnost vina
2016GORJUP NejcKemijska sestava in senzorična vrednost nekaterih interspecifičnih sort vinske trte
2016ŠNURER ValentinaVpliv čiščenja reduktivnih vonjev z bakrovimi pripravki na ostanke kovin v vinu
2016KREN MihaVpliv načina predelave grozdja na kemijsko sestavo vina
2018FIDERŠEK AleksanderTestiranje bentonitov za rabo v pridelavi vina

MAGISTRSKA DELA

Leto MagistrantNaslov magistrskega dela
2005

PULKO Borut

Vpliv različnih podlag vinske trte na nekatere biometrične in fiziološke parametre pri cv. Sauvignon. = The influence of various rootstocks the common grapevine on different biometrical and physiological parameters of the cv. Sauvignon.
2006VALDHUBER JanezKakovost in kemijska sestava vina ter vpliv maceracije pri sedmih klonskih kandidatih vinske trte V.v. cv. sauvignon.= Impact of clonal selection and skin maceration on wine quality and composition in seven clones of Vitis vinifera cv. 'Sauvignon blanc'.

Bolonjska

LetoPriimek in imeNaslov bolonjskega dela
2010KOVAČIČ Gorazd RudiVpliv oskrbe vinogradov na pojavnost trsnih rumenic.
2014 PURGAJ Sandi
Vpliv podnebnih sprememb in nadmorske višine na razvoj ter količino in kakovost pridelka sorte ‘Laški rizling’
2016SLAVINEC BarbaraPreizkušanje odpornih sort vinske trte in njihov antioksidativni potencial.
2018GUMZEJ MojcaKompatibilnost različnih podlag vinske trte s sorto ‘renski rizling’ in pojav nodozitet na koreninah, okuženih s trtno ušjo (Daktulosphaira vitifoliae Fitch)
2019PERKO AndrejAmpelografska in molekulska karakterizacija sejancev vinske trte (Vitis vinifera L.) iz spontanih križanj
2019MRAMOR MarkoDoločanje tehnološke zrelosti nekaterih sort namiznega grozdja na osnovi kemijske analize, senzorične ocene in bioklimatskih indeksov

DOKTORSKE DISERTACIJE

LetoDoktorandNaslov doktorske disertacije
2016PULKO BorutVpliv podlage ‘Börner’ na nekatere biometrične in fiziološke parametre sorte ‘Sauvignon’ na kislih tleh