Site Loader

Lidlov mladi vinar

 Podjetje Lidl od leta 2013 organizira tekmovanje pod naslovom “Lidlov mladi vinar”, v katerem sodelujejo ekipe študentov fakultet za agronomijo in živilstvo v Sloveniji. Študenti študijskega programa Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo naše fakultete v projektu sodelujejo ves čas z izjemo leta 2017. Naloga ekip je, da začnejo z delom v vinogradu in iz pridelanega grozdja napolnijo vino. Tekmovalci so spodbujeni k inovativnim pristopom, ki se v okviru natečaja tudi točkujejo (tehnologija vina, marketing, uporaba socialnih omrežij, izdelava etikete). Na koncu komisije izbranih strokovnjakov ocenijo pridelana vina in trženjski načrt ter izberejo najboljšo ekipo po vseh kriterijih točkovanja. V projektu imajo študenti možnost preizkusiti svoje ideje ter jih v skupinskem prizadevanju uresničiti. 

2013

Ekipa “Nadvojvoda”

 

Urška Bregar

Gregor Rojs

Gorazd Rojs

Simon Lorenčič

Ekipa “Mladi princ”

 

Petra Lovrenčič

Vinko Kaučič

Miha Meško

Aleš Slana

Ekipa “Grofje Meranski”

 

Vesna Krnec

Sebastijan Holc

 

2014

Ekipa “Nadvojvoda”

 

Kren Miha

Bračko Urška

Lepej Laura

Polanec Urška

 

Ekipa “Mladi princ”

 

Tomše Gregor

Šek Mateja

Kolarič Polona

Močenik Tanja

 

 

2015

Ekipa “Grofje meranski”

 

Jani Rojs

Miha Ritonja

Matija Šenveter

 

 

2016

Ekipa “Meranovo”

 

Šerbinek Žiga

Fartek Doroteja

Grizold Denis

Povh Alenka

 

 

2018

Ekipa “Vinogradniki”

 

Frangež Meta

Senekovič Simon

Jelen Klementina

  

 

2019

Ekipa “Meranski vinarji”

       Iris Vidovič

Neža Slovša

Primož Verdinek

Jernej Goričan

 

Ekipa “Trije mušketirji”

 

Štefka Slanič

Anja Štanc

Vid Vogrin