Site Loader

NOVO!!!

INTRODUKCIJA SORT VINSKE TRTE TOLERANTNIH ZA BOLEZNI (PiWi) V TRSNI IZBOR VINORODNIH DEŽEL PODRAVJE IN POSAVJE

Vršič S. Pulko B. Valdhuber J. 2020

ISKANJE POZALJENIH STARIH SORT

Lorenci G. Večer, sobota, 29. 8. 2020