Site Loader

Podnebne spremembe

Podnebne spremembe so v zadnjih desetletjih najverjetneje posledica zgorevanja fosilnih goriv, zaradi česar se v ozračju povečuje koncentracija toplogrednih plinov, predvsem ogljikovega dioksida. Podnebne spremembe so se sicer dogajale tudi v preteklosti, saj so si v zadnjih tisočletjih sledile ledene dobe ter toplejša obdobja. Globalno segrevanje povzročajo spremembe sončnega sevanja, vulkanski izbruhi in tudi spremembe naravnega okolja, ki jih povzroči človek s spreminjanjem rabe tal. Temperaturne spremembe so najbolj vidna posledica globalnega segrevanja. Temperature v zahodni in severni Evropi se bodo, po nekaterih napovedih, do konca 21. stoletja povečale od 2,5 do 4,5 °C.  Pričakovati je milejše zime in toplejša poletja z ekstremnimi vremenskimi pojavi. Vse to pa bo imelo velik vpliv na možnosti pridelave hrane in razpoložljivost pitne vode, dveh najbolj strateških dobrin v prihodnosti. Kako vplivajo podnebne spremembe na razvoj vinske trte v Sloveniji je predstavljeno v monografiji »Podnebne spremembe in razvoj vinske trte (glej stran publikacije).