Site Loader

Projekti

Projekti izvedeni na Univerzitetnem centru za vinogradništvo in vinarstvo in Katedri za vinogradništvo in vinarstvo, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede.

No post found

Evropski projekti ECPGR

VitNet-EU (2019)

AEG-VIT-IS (2020)

 

Collaborative action for updating and networking the European Vitis resources.

Enhancing quality and quantity of Vitis genetic resources in AEGIS

Evropski projekti ECPGR

VitNet-EU (2019)

AEG-VIT-IS (2020)

 

 

 

Collaborative action for updating and networking the European Vitis resources.

 

Enhancing quality and quantity of Vitis genetic resources in AEGIS

 

Ciljni raziskovalni programi (CRP)

 

CRP 2014-2017  

Tehnološke smernice pridelave namiznega grozdja v Sloveniji.

CRP »Konkurenčnost Slovenije 2006– 2013«; V4-0475 

Določitev optimalne tehnologije pridelave grozdja glede na napovedane klimatske spremembe in prihodnost slovenskega vinogradništva.

CRP »Zemlja (kmetijstvo in podeželje) Evropa III«; 0278-99          

Razvoj tehnoloških postopkov v integrirani pridelavi grozdja in uskladitev smernic z normativi EU

CRP »Konkurenčnost Slovenije 2001 – 2006«;  V4-0739-02          

Biološki način zatiranja trtne uši s podlago Boerner in njen vpliv na rast in rodnost vinske trte ter kompatibilnost z nekaterimi sortami.

CRP  V4-9130-0486-98

               

Določitev tehnoloških parametrov pridelave grozdja potrebnih za rajonizacijo in vinogradniški kataster

Projekti z gospodarstvom

 

Herbagreen

Vpliv pripravka Herbagreen na količino in kakovost pridelka grozdja sorte ‘Laški rizling’

Agrovit

Vpliv Agrovita na količino in kakovost pridelka grozdja sorte ‘Laški rizling’

 

 

 

 

Strokovne naloge     

 

Selekcija

Introdukcija in selekcija sadnih rastlin in vinske trte

Ostali projekti

 

INTERREG III A Slovenija-Avstrija 2000-2006 št. 4112 – 236/2005/1

 

Vinsko kulturna pot Nadvojvode Janeza

 

 

Organizacija strokovnih srečanj, simpozijev in kongresov

“Begruenug im Weinbau”

XIII. Kolloquium des Internationalen Arbeitskreises, Radenci, 2000

Trsničarski posvet

2. Slovenski posvet o razvoju in perspektivah trsničarstva ob vstopu v Evropsko unijo in ob 100 letnici Trsničarske zadruge Juršinci, Juršinci, 2005

“Slovenske trte in vina v Evropski uniji”

3. vinogradniško-vinarski kongres z mednarodno udeležbo, Maribor, 2007

Trsničarski posvet

Nove tehnologije v trsničarstvu, Maribor, 2012

Strokovno srečanje in delavnica  PiWi international

Strokovno izobraževanje in delavnica na temo  tolerantnih sort vinske trte, Meranovo 2018, ki se ga udeležili člani evropskega združenja PiWi international.