Site Loader

Publikacije

Publikacije izdane na Univerzitetnem centru za vinogradništvo in vinarstvo in Katedri za vinogradništvo in vinarstvo ali v samozaložbi članov katedre, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede.


No post found

Introdukcija sort vinske trte tolerantnih za bolezni (PiWi) v Trsni izbor vinorodnih dežel Podravje in Posavje

Predlagane tolerantne sorte vinske trte za vpis v Trsni izbor.

Pomen založnih snovi za regenerativno sposobnost cepljenk vinske trte

Monografija je bila izdana  ob 45 letnici Fakultete za kmetijstvo in ob 100 letnici Trsničarske zadruge Juršinci.

Vinogradništvo

Knjigo Vinogradništvo je izdala ČZD Kmečki glas leta 2000, ponatis 2005 in dopolnjeno izdajo 2010. Avtorja sta Stanko Vršič in Mario Lešnik s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede.

Sorte namiznega grozdja tolerantne za bolezni

Monografija o tehnologiji pridelave namiznega grozdja in tolerantnih sortah za bolezni izdana v samozaložbi leta 2018, avtor Stanko Vršič.

Modri pinot, kralj rdečih vin

Monografijo je izdal UC Meranovo, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede leta 2008. V njej je opisana ena najboljših in najstarejših vinskih sort, ki je tudi zelo podvržena mutacijam.

Razvoj kmetijskega šolstva na Štajerskem

Zbornik, ki ga je izdal UC Meranovo, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, ob 180 letnici prve vinogradniške šole (2012).

Sortiment vinske trte

V publikaciji so fotografije sort, ki so bile leta 2012 v kolekciji vinske trte na UC Meranovo. Kolekcija je danes razširjena v Gensko banko vinske trte Meranovo.

Podnebne spremembe in razvoj vinske trte

Monografija je bila izdana leta 2016 na UC Meranovo, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede.

Pomanjkanje hranil pri vinski trti

V brošuri so predstavljena znamenja pomanjkanja posameznih hranil pri vinski trti in služi kot učno gradivo pri predmetu Prehrana vinske trte.