Site Loader

Senzorično ocenjevanje namiznega grozdja

Senzorično ocenjevanje namiznega grozdja smo na UC Meranovo začeli po letu 2000. Poudarek je bil na odbiri tolerantnih sort za bolezni, primernih za naše podnebne razmere. V preizkušanje in senzorično oceno je bilo vključenih več kot 90 sort namiznega grozdja. Vse sorte, ki so bile vključene v ocenjevanje je mogoče najti na internetni strani Meranovo, v genski banki v oddelku namizne sorte. Primernost teh sort je bila preverjena v poskusih treh diplomskih nalog in enega magistrskega dela (glej na internetni strani Meranovo, študenti diplomska dela). 

Leta 2010, ob 50 letnici Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, so svetovalci Kmetijsko gozdarske zbornice (KGZ) specialisti za vinogradništvo in vinarstvo senzorično ocenili 50 sort namiznega grozdja. Ocenjevanje namiznega grozdja na UC Meranovo je postal ustaljen dogodek v okviru dneva odprtih vrat vsako leto v septembru. Od tolerantnih sort je bila v tem letu najbolje ocenjena sorta ‘Calastra’.

Lata 2011 smo za svetovalce KGZ izvedli izobraževanje o tehnologiji pridelavi namiznega grozdja, lastnostih posameznih tolerantnih sort in senzorično ocenjevanje grozdja teh sort.   Za ocenjevanje sort smo nekatere  vzorce grozdja dobili tudi iz Veitshoechheima, Inštituta v Wuerzburgu v Nemčiji. Od 20 odbranih sort sta bili najbolje ocenjeni sorti ‘Frumoasa alba’ in ‘Muscat bleu’.

Naslednje senzorično ocenjevanje je bilo leta 2012 ob 190 letnici posestva Meranovo in 180 letnici prve viničarske šole, ki jo je ustanovil nadvojvoda Janez. Ocenjevanje je bilo v sklopu strokovnega srečanja diplomantov Katedre za vinogradništvo in vinarstvo, ki so diplomirali na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede od leta 1994 naprej, od kar se na UC Meranovo izvaja tudi pedagoški proces vinogradništva in vinarstva.

V letu 2013 so senzorično ocenjevanje namiznega grozdja opravili ponovno svetovalci specialisti za vinogradništvo in vinarstvo. Od 36 sort vključenih v ocenjevanje sta največjo oceno dobili sorti ‘Talizman’ in ‘Prezentabil’.

V letu 2015 je ocenjevanje sort namiznega grozdja potekalo v okviru projekta CRP v Juršincih in izobraževanja svetovalcev specialistov za vinogradništvo in vinarstvo. V tem letu je bil  izbor sort zožen na 20 najbolj potencialnih. Petnajst ocenjevalcev je najbolje ocenilo sorte ‘Arkadia’, ‘Festivee’, ‘Muscat bleu’, ‘Kesza’, ‘Prezentabil’, ‘Palatina’ in ‘Katharina’. Večina od njih je bila ocenjena kot primernih tudi na koncu projekta 2017.

Sorte so bile preizkušene v okviru projekta CRP V4-1410 v letih 2014-2017 v sodelovanju z Biotehniško fakulteto v Ljubljani, Kmetijskim inštitutom Slovenije in Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica. Na UC Meranovo so primernost teh sort v poskusih diplomskih nalog preizkusili tudi Urška Bračko, Urška Polanec in Marko Mramor, in Marko Mramor še v poskusu za magistrsko delo (internetna stran Meranovo, študenti, diplomska dela). 

Meranovo