Site Loader

Senzorično ocenjevanje vin

Senzorično ocenjevanje vin je sestavni del žlahtnjenja in introdukcije sort vinske trte. Na UC Meranovo potekajo vsako leto senzorična ocenjevanja vin iz tehnoloških poskusov in vin tolerantnih sort. 

Ocenjevalci vin po Zakonu o vinu so 19. februarja 2019 ocenili vina sort tolerantnih za bolezni in novih križancev. Pri belih vinih je dobilo največjo oceno vino sorte ‘Solaris’, pri rdečih pa nov križanec, ki še je v preizkušanju. Kot kakovostno vino so bila ocenjena tudi vina sort ‘Johanniter’, ‘Souvignier gris’ in ‘Muscaris’.  Za vpis v Trsni izbor za vinorodni deželi Podravje in Posavje je bila poleg omenjenih sort predlagana še  Sorte ‘Monarch’, ki je ni bilo na tokratnem ocenjevanju.

Meranovo