Site Loader

Trsničarstvo

Trsničarstvo ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo, saj se je uveljavilo že pred pojavom trtne uši, ko so trto še razmnoževali s korenjaki. Z začetki cepljenja evropske trte na ameriške podlage zaradi trtne uši je ta panoga še pridobila na pomenu. Danes v Sloveniji cepimo v povprečju 10-12 mio. cepljenk, od tega jih več kot 95 % izvozimo v države EU in ostale. Veliko tehnoloških rešitev v trsničarstvu (uporaba folije, parafinov, strojno cepljenje, hranjenje podlag, cepičev in cepljenk v hladilnicah, razkuževanje, tehnike siljenja itd.) je rezultat raziskovalne dela katedre za vinogradništvo in vinarstvo, zaradi česar se je izplen prvorazrednih cepljenk iz nekdanjih 30 % povečal na 75 % in več. To je izboljšalo rentabilnost pridelave in boljši gmotni položaj trsničarjev vključno z njihovo okolico.

NOVO!

Siljenje v vodi brez substrata.

 

Precepljanje suho na zeleno 2017.

Po letu 1972 smo začeli poskuse z uporabo črne polietilenske folije za pokrivanje grebenov v trsnici in preizkušali različne parafine za zaščito cepljenega mesta takoj po cepljenju in po siljenju ter strojno cepljenje “Omega”.